Welkom bij Edu-Ley

Welkom op de website van Edu-Ley; de overkoepelende organisatie van zes basisscholen in Goirle.


Graag wil ik u informeren over de volgende stap die Edu-Ley heeft gezet per 1 januari 2019. De personele unie Edu-Ley gaat verder als de stichting Edu-Ley. Edu-Ley verzorgt katholiek en openbaar basisonderwijs in de gemeente Goirle op de basisscholen Den Bongerd, 't Schrijverke, de Kameleon, Open Hof, De Regenboog en De Bron. 

In overleg met vertegenwoordigers van ouders, personeel en de gemeente Goirle is besloten dat de beide stichtingen BOOG en SKBG per 1 januari 2019 fuseren tot een schoolbestuur met behoud van de naam Edu-Ley. De belangrijkste reden om te fuseren is om ook in de toekomst de kwaliteit van het openbaar en katholiek basisonderwijs in Goirle zo goed mogelijk te waarborgen.

De fusie moet leiden tot een meer professionele, kwalitatief goede en slagvaardige (bovenschoolse) organisatie in het belang van goed basisonderwijs voor ieder kind in Goirle. De samenwerking en/of lopende contracten met uw organisatie zal door de fusie niet veranderen.

drs PMTM van Aanholt