Documenten

Onderstaande documenten zijn vastgesteld en als PDF te downloaden.

Bestuursverslagen
Bestuursverslag en jaarrekening 2022
Bestuursverslag en jaarrekening 2021
Accountantsverslag bij de jaarverslaggeving 2021

Bestuursverslag 2020. Download hier 
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
Bestuursverslag 2019. Download hier

Bestuursverslag 2018. Download hier
Bestuursverslag 2017. Download hier.
Bestuursverslag 2016. Download hier.
Bestuursverslag van 2015 van SKBG. Download hier.
Bestuursverslag van 2015 van BOOG. Download hier.

Koersnotitie
Koersnotitie 2019-2023 publieksversie. Download hier
Koersnotitie 2016-2019 publieksversie. Download hier.
Koersnotitie 2016-2019 uitgebreide versie. Download hier.


Inspectie van het onderwijs
Vierjaarlijks onderzoek inspectie van het onderwijs 2020. Download hier.

Organisatie
Klachtenregeling Edu-Ley. Download hier
Organisatiestructuur Edu-Ley. Download hier.
Convenant-Veiligheid-Scholen. Download hier.
Besturingsfilosofie Edu-Ley. Download hier.

Gedragscode Edu-Ley. Download hier.
Protocol ongewenst gedag. Download hier.
Verzuimbeleid leidinggevende en werknemer. Download hier.Begrotingen
Begroting 2020. Download hier

Treasurystatuut
Download hier

AVG
Procedure rechten van betrokken / inzageverzoeken