Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Edu-Ley bestaat uit maximaal 6 leden. Eťn van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van†de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Edu-Ley en ťťn lid op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met deskundigheid, diversiteit, nabijheid, en verankering in de lokale gemeenschap. Op termijn wordt op grond van een rooster van aftreden toegewerkt naar maximaal 5 leden.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het handelen van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de Stichting. Zij vervult ook de werkgeversrol naar het College van Bestuur. Daarnaast adviseert zij, gevraagd en ongevraagd, het College van Bestuur.

Bij het inrichten van het toezicht heeft de Raad van Toezicht de code Goed Bestuur Primair Onderwijs als uitgangspunt genomen. Jaarlijks legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde toezicht via het jaarverslag.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste 6 keer per jaar.
De Raad van Toezicht van †stichting Edu-Ley †wordt gevormd door:


Naam †Functie †Portefeuille †Beroep
drs.†M.I.†Pieters †Voorzitter †Algemene †zaken,†externe †contacten, †communicatie† Zelfstandig adviseur †beleid en organisatie voor †bestuurders en het †ambtelijke management †van †gemeenten
Kees van Santvliet† †Penningmeester† †FinanciŽn Zelfstandig †financieel adviseur; werkzaam als interim-manager, adviseur of onderzoeker op financieel-economisch gebied bij overheidsinstellingen en non-profit instellingen. voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Heusden.
Renate O'prinsen† †Lid Onderwijs Procesontwikkelaar en -begeleider, veranderkundige, organisatiecoach, trainer, spreker en auteur.
S. Joosten Lid ICT, Huisvesting/ beheer Senior internal auditor
F.G.M. Molkenboer Secretaris Onderwijs / secretaris Directeur/ bestuurder Stichting de As (Zorg voor kinderen en jong volwassenen met autisme)
A.E. van Amersfort Secretariaat Zelfstandig ondernemer in administratieve, secretariŽle en projectmatige ondersteuning.