Stichting Kindcentra Goirle

Kinderen moeten gezond en veilig opgroeien in een omgeving waar hun talenten volop gezien, gestimuleerd en ontwikkeld worden.

Zowel de landelijke politiek als gemeenten zijn bezig om kinderen op te leiden voor de toekomst. In de gemeente Goirle werken kinderopvang organisaties en schoolbesturen nauw samen om optimale ontwikkelkansen van kinderen te realiseren. De ontwikkelingen van de Kindcentra zijn ontstaan uit een doorontwikkeling van de eerder gevormde brede scholen.

Informatie over de kindcentra vindt u op de website van Kindcentra Goirle.