Wie zijn wij?

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG) zijn sinds 1 januari 2019 verenigd in de stichting Edu-Ley.
Samen gaan we verder onder één (spreekwoordelijke) paraplu. Onder de naam Edu-Ley worden de belangen van alle BOOG en SKBG scholen in Goirle behartigd.
De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. We weten niet hoe de wereld er over twintig jaar uit zal zien. Denk hierbij aan de internationalisering en mondialisering van de wereld, de toenemende invloed van het milieu en de technologie op onze samenleving en de steeds verdergaande digitalisering in onze maatschappij.
Dit, samen met het uitgangspunt dat iedereen in onze samenleving volwaardig mee moet kunnen doen, vraagt om andere vaardigheden en competenties van onze kinderen. Kortom, nieuwe uitdagingen en kansen. Een handschoen die Edu-Ley graag oppakt.