Leerkringen

Het delen van kennis en ervaringen tussen professionals vergroot het handelingsrepertoire van de betreffende professionals.† Vanuit dit gegeven wil Edu-Ley professionals met elkaar in contact brengen om hun kennis en ervaringen te delen. In de koersnotitie, zoals deze in 2016 is opgesteld staat dit ook als speerpunt beschreven.

Doelstelling

Edu-Ley wil professionals, die in dezelfde groepen werken, met elkaar over onderwijsinhoudelijke en organisatorische onderwerpen met elkaar in gesprek laten gaan. Daarbij gaat het om het uitwisselen van tips en adviezen waarmee zij in hun alledaagse praktijk aan de slag kunnen.

Organisatie

In schooljaar 2017/2018 worden twee leerkringen georganiseerd. Op de Edu-Ley studiedag van 11 oktober zijn onderwerpen verzameld waarin zij zich herkennen en waar zij met elkaar over in gesprek willen. De eerste leerkring vindt plaats op 16 november. De inhoud van deze leerkring is afgeleid van de onderwerpen die tijdens de studiedag verzameld zijn en tevens zal er vooruit gekeken worden naar de tweede leerkring.

Rendement

Met de leerkringen streven we het volgende na:

- het leggen en opstarten van (langdurige) contacten tussen paralellecollega's van andere scholen
-het verzamelen van ideeŽn om het onderwijs op de 'eigen'school te bespreken, aan te passen
-het inspireren van elkaar
-het vergroten van de verbondenheid met elkaar