GMR- leden 
 Edu-Ley    
 Voorzitter Marjolein van Helmond Personeelsgeleding De Regenboog
 Secretaris Willem Derksen Personeelsgeleding Den Bongerd
 Penningmeester   Renate van Keulen Oudergeleding Den Bongerd
 Lid Marieke van Elk Personeelsgeleding 't Schrijverke
 Lid Jan-Willem de Groot Oudergeleding 't Schrijverke
 Lid Monique de Vegt-Beerens Personeelsgeleding Open Hof
 Lid Kevin Vromans Oudergeleding Open Hof
 Lid Marleen van Gerven Personeelsgeleding De Bron
 Lid Mark Simons Oudergeleding De Bron
 Lid Bart Kockel Oudergeleding De Regenboog
 Lid Bart Lemans  Personeelsgeleding Kameleon
 Lid Annemarieke van Oirschot-Verhoeven Oudergeleding Kameleon 


Per 1 januari 2019 heeft de stichting Edu-Ley ook één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, GMR. De GMR wordt gevormd één leerkracht en één ouder afgevaardigd van elke school binnen de stichting. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals de begroting, de koersnotitie en de fusie. De GMR heeft ofwel een instemmingsbevoegdheid of een adviesbevoegdheid. Er is geregeld contact met het College van Bestuur (Paul van Aanholt) en de leden van de Raad van Toezicht.

De leden van de GMR denken en beslissen graag mee over het onderwijs in Goirle. Wilt u nog meer weten over de GMR? Stuur een mail aan voorzitter Marjolein van Helmond.