GMR- leden 
 Edu-Ley    
 Voorzitter Monique de Vegt-Beerens Personeelsgeleding Open Hof
 Secretaris Willem Derksen Personeelsgeleding Den Bongerd
 Penningmeester Bart Lemans Personeelsgeleding de Kameleon
 Lid Lisa Veera Personeelsgeleding 't Schrijverke
 Lid Mieke van Heijst Oudergeleding De Regenboog
 Lid Anne Butterhof Oudergeleding Den Bongerd
 Lid Kevin Vromans Oudergeleding Open Hof
 Lid Marleen van Gerven Personeelsgeleding De Bron
 Lid Mark Simons Oudergeleding De Bron
 Lid Orkun Baytemir Oudergeleding 't Schrijverke
 Lid Bart Lemans Personeelsgeleding Kameleon
Lid Dion Hoogendoorn Oudergeleding De Regenboog
 Lid     Nurcan Kilayikli Oudergeleding Kameleon                    


Per 1 januari 2019 heeft de stichting Edu-Ley ook één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, GMR. De GMR wordt gevormd één leerkracht en één ouder afgevaardigd van elke school binnen de stichting. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals de begroting, de koersnotitie en de fusie. De GMR heeft ofwel een instemmingsbevoegdheid of een adviesbevoegdheid. Er is geregeld contact met het College van Bestuur (Paul van Aanholt) en de leden van de Raad van Toezicht.

De leden van de GMR denken en beslissen graag mee over het onderwijs in Goirle. Wilt u nog meer weten over de GMR? Stuur een mail aan voorzitter: Monique de Vegt-Beerens.