Organisatie

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG) vormen per 1 januari 2015 een Personele Unie op het niveau van het College van Bestuur en Raad van Toezicht. De Personele Unie treedt naar buiten onder de naam Edu-Ley.
Dhr. P.M.T.M. (Paul) van Aanholt vormt het College van Bestuur van beide stichtingen.